Andílek Matýsek a jeho vzpomínková sbírka pro Krtka

Už je to rok, co jsme se s bolestí v srdci museli rozloučit s našim Matýskem. Jeho rodiče pořádají i letos vzpomínkovou sbírku pro Nadační fond dětské onkologie Krtek. Ta poběží až do 19.12. kdy by Matýsek oslavil sedmé narozeniny. Budeme rádi, když společně s námi Matýskovu vzpomínkovou sbírku pro Krtka podpoříte. Děkujeme.

 

Přispět můžete tradičně na platfoemě DONIO - www.donio.cz/matysekProKrtka 

 

Celý výtěžek poputuje pro Nadační fond dětské onkologie Krtek, který se věnuje problematice léčby onkologicky nemocných dětí komplexně. Vybrané peníze budou využity na podporu rekondičních a resocializačních pobytů v roce 2022.

 

Činnost NFDO Krtek je založena na třech pilířích.
1. pilíř – Personalizovaná léčba a výzkum léčby dětských nádorů

NFDO Krtek podporuje personalizovanou léčbu, která představuje inovativní a méně toxický způsob léčby dětských onkologických onemocnění.  Dětskému pacientovi, u kterého selhala standardní léčba, se podává léčba uzpůsobená „na míru“ na základě specializované diagnostiky. V rámci této diagnostiky probíhá molekulární analýza genomu a mutací způsobujících růst onkologického onemocnění. Tento způsob léčby je díky přesnému zaměření na konkrétní buňky i méně toxický. Lékaři kladou důraz na tuto léčbu také v kontextu nižšího výskytu nežádoucích účinků. Existence prvního pilíře zahrnujícího personalizovanou léčbu, výzkum a vzdělávání personálu. (více zde)

2. pilíř – Zlepšování kvality života pacientů i jejich rodin
Pro dětské pacienty a jejich nejbližší je léčba velmi náročná, a to nejen psychicky, ale mnohdy také finančně. V rámci svého druhého pilíře činností se Krtek věnuje psychosociální a materiální pomoci pacientům a jejich rodinám během onkologické léčby, ale také po jejím ukončení.  Druhý pilíř zahrnuje pět okruhů: zajištění sociální výpomoci, právní pomoc, pořádání rekondičních a resocializačních aktivit, poskytování ubytování, plnění přání. (více zde)

 

3. pilíř – Domácí péče
Tým pro domácí péči tvoří lékař, čtyři zdravotní sestry a sociální koordinátorka. Tento tým je rodinám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V praxi to obvykle znamená, že u dětí, u kterých se již nepokračuje v aktivní protinádorové léčbě, je nejdříve za hospitalizace na KDO FN Brno nastavena léčba nepříjemných příznaků, poté jsou rodiny bezplatně vybaveny přístroji, pomůckami a některými léky a mohou odejít domů.

 

NFDO Krtek poskytuje (nakoupí nebo zapůjčí) potřebné zdravotní pomůcky, např. antidekubitní podložky, rehabilitační pomůcky, klozetové židle, koncentrátory kyslíku, vozíky apod. (více zde)


zpět Autor: admin , Přidáno dne 11.12.2021 07:39